Preview Mode Links will not work in preview mode

Kyrkans kulturarv


Mar 29, 2019

Lite vanvördigt kan man kalla orgeln en synth från 1700-talet, säger Ulf Tellin, som är organist. Det är inget snack om saken att orgeln har en alldeles särskild status i kyrkan. Den fascinerar och inspirerar och har gjort så i flera hundra år. Hör Ulf Tellin berätta om orgeln, drottningen av instrument.