Preview Mode Links will not work in preview mode

Kyrkans kulturarv

Feb 12, 2021

Lagom till Alla hjärtans dag pratar Niklas Norlin och Annelie Tollerå om kärlek ur ett etnologiskt och historiskt perspektiv. När trädde den romantiska kärleken in i äktenskapet? Och vad innebär den gamla seden nattfrieri? Avsnittets kyrka är Borgs kyrka, som byggdes som en ersättning för två gamla...


Jan 29, 2021

Tingstad har varit en viktig knutpunkt redan under förkristen tid. Här finns både runstenar och fynd av tidigkristna gravmonument. Niklas konstaterar att etnologin inte brukar beröra så tidig historia. Isåfall får vi sadla om till arkeologer istället. Dagens poddavsnitt bjuder också på tema hantverk...


Dec 17, 2020

Hedvigs kyrka var först avsedd för den tysktalade befolkningen i Norrköpings stad. Det var vanligt med arbetskraftsinvandring under 1600-talet. Invandrarna var högt ansedda eftersom de kom med yrkeskunskaper som man ville föra in i Sverige. Hade man ett tyskklingande namn ansågs man lite extra fin. Niklas och...


Dec 9, 2020

Simonstorps kyrka var hotad av rivning, men bjuder på en solskenshistoria där Norrköpings pastorat kunde satsa på en renovering och främja en levande landsbygd. Vi intervjuar (på coronasätt) Annika Berlin Svensson, som är kyrkvärd och "syföreningstant" och får höra flera historier om kyrkan. Niklas funderar...


Nov 19, 2020

Den här gången hamnar vi i den spännande bergslagsbygden Vånga, som har haft bergsprivilegier sedan urminnes tider. Under 1200-talet byggdes en enkel bergslagskyrka upp av stora gråstensblock. Kyrkan helgades åt Sankt Olof och var i bruk tills dagens Vånga kyrka byggdes upp i slutet av 1800-talet....