Preview Mode Links will not work in preview mode

Kyrkans kulturarv


Mar 29, 2019

Martin Kjellgren letar efter böcker i kyrkornas förvarningsutrymmen, men det är inte bara en bokinventering han gör. Han håller på med “arkeologi bland bokhyllorna”. Han studerar med alldeles särskild förtjusning marginalanteckningar och noteringar som berättar om hur människor tänkte förr.